כתב ויתור

כתב ויתור – כתב ויתור מציין שאין הבטחות לתוצאות ספציפיות, ותוצאות בודדות עשויות להשתנות! אין לראות במידע באתר זה כהבטחה או אחריות. איננו אחראים לכל אובדן ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד או נזק הנובע משימוש או שימוש לרעה במוצרים שלו.

כתיבת תגובה

15 − 3 =