Tramadol – Beoordeling

tramadol Tramadol (INN) (uitgesproken als /ˈtrćmədɒl/) is een CZS-depressivum en analgeticum, gebruikt voor de behandeling van matige tot ernstige pijn. Het is een synthetisch middel en het lijkt te werken op zowel de μ-opioïde receptor als het noradrenerge en serotonerge systeem.GH BalanceStablissGreen Coffee Plus Tramadol werd eind jaren 70 ontwikkeld door het Duitse farmaceutische bedrijf Grünenthal GmbH en op de markt gebracht onder de handelsnaam Tramal.ImpreSkin Grünenthal heeft het medicijn ook in licentie gegeven aan vele andere farmaceutische bedrijven die het onder verschillende namen op de markt brengen, zoals MEDTRAP(NEOMED) Ultram en ULTRAM® ER. De chemische structuur van tramadol is heel anders dan die van opioïden. De meest nabije chemische verwant van tramadol in klinisch gebruik is tapentadol, dat tot dezelfde chemische klasse behoort als tramadol en ook is ontwikkeld door Grünethal.

Contents

Toepassingen

Tramadol wordt gebruikt voor de behandeling van matige en ernstige pijn en de meeste soorten neuralgie, waaronder trigeminusneuralgie. [nodig citaat] Er is gesuggereerd dat tramadol effectief zou kunnen zijn voor het verlichten van symptomen van depressie en angst vanwege zijn werking op de noradrenerge en serotonerge systemen, waarvan de betrokkenheid een rol lijkt te spelen bij het vermogen om de perceptie van pijn te verlichten. Gezondheidsprofessionals hebben het gebruik ervan voor aandoeningen als deze echter nog niet op grote schaal goedgekeurd.GojiBerry500Cholesterol OFF

Beschikbaarheid

Tramadol wordt gewoonlijk op de markt gebracht als het hydrochloridezout (tramadolhydrochloride); het tartraat wordt in zeldzame gevallen gezien en tramadol is beschikbaar in zowel injecteerbare (intraveneuze en/of intramusculaire) als orale preparaten. Het is ook verkrijgbaar in combinatie met paracetamol (paracetamol). De oplossingen die geschikt zijn voor injectie worden onder bepaalde omstandigheden gebruikt in patiëntgecontroleerde analgesiepompen, hetzij als het enige middel of samen met een ander middel zoals morfine. Tramadol komt met name voor in vele vormen, waaronder: Capsules Tabletten Tabletten met verlengde afgifte Capsules met verlengde afgifte Kauwtabletten Residuele en/of niet-omhulde tabletten die via sublinguale en buccale routes kunnen worden ingenomen Zetpillen Bruistabletten en poeders Ampullen met steriele oplossing voor SC-, IM- en IV-injectie Oplossingen zonder conserveermiddel voor injectie via de verschillende spinale routes (epiduraal, intrathecaal, caudaal en andere) Poeders voor bereiding Vloeistoffen zowel met als zonder alcohol voor orale en sublinguale toediening, verkrijgbaar in gewone flesjes en flesjes, flesjes met 1 druppelaar, flesjes met een pomp vergelijkbaar met die gebruikt met vloeibare zeep en flesjes met ingebouwde druppelaars in de 2scap Tabletten en capsules met paracetamol (paracetamol ) en aspirine en andere middelen Tramadol is experimenteel gebruikt in de vorm van een ingrediënt in topische gels, crèmes en oplossingen voor zenuwpijn, rectaal schuim, geconcentreerd retentieklysma en een huidpleister (transdermale pleister) die sterk lijkt op die gebruikt met lidocaïne. Tramadol heeft een karakteristieke smaak die licht bitter is, maar veel minder dan morfine en codeïne. Orale en sublinguale druppels en vloeibare preparaten worden geleverd met en zonder toegevoegde smaakstoffen. De relatieve effectiviteit ervan via transmukeuze routes (sublinguaal, buccaal, rectaal) ligt rond die van codeïne en net als codeïne wordt het ook in de lever gemetaboliseerd tot sterkere metabolieten (zie hieronder).

Dosering

Doses variëren van 50-400 mg per dag, maximale dosis van 400 mg per dag volgens de Duitse bijsluiter voor zowel het product van Grünethal Tramal 100 mg tabletten met verlengde afgifte als de Tramundal (Mundipharma Ges. mbH) 100 mg/ml druppelflesjes en 100 en doseerpompflessen van 200 ml), met maximaal 600 mg per dag bij IV/IM. De formulering met APAP bevat 37,5 mg tramadol en 325 mg paracetamol, bedoeld voor orale toediening met een gebruikelijke doseringsaanbeveling van één of twee tabletten om de vier tot zes uur. Tramadol reageert zeer goed op opioïde versterkers die worden gebruikt om de hoeveelheid medicatie te verminderen die nodig is om een bepaald pijnniveau te stoppen; de meest effectieve lijkt promethazine te zijn, dat ook het percentage van het geneesmiddel dat wordt veranderd in sterkere actieve metabolieten in de lever verhoogt, net als bij de opioïde analgetica op basis van codeïne. Orfenadrine, hydroxyzine, difenhydramine, chloorfeniramine, carisoprodol en benzodiazepinen zijn veelgebruikte versterkers voor tramadol en andere geneesmiddelen in hun werkzaamheidsbereik. Clonidine kan bijwerkingen verminderen en het de facto dagelijkse dosisplafond voor tramadol verhogen, maar kan bij sommige patiënten ook competitief de effecten op zenuwpijn verminderen, terwijl het bij andere geen effect heeft of deze intensiveert. Carbamazepine en sommige andere middelen kunnen het metabolisme zodanig beïnvloeden dat tramadol enkelvoudige en 24-uurs doses mogelijk met wel 120 procent moeten worden verhoogd om hetzelfde effect te hebben. Bij sommige patiënten, gebruik van fluoxetine binnen 15 dagen voorafgaand aan de start van tramadol kan de werkzaamheid van tramadol verminderen door hetzelfde cytochroom p450-gerelateerde mechanisme dat ervoor zorgt dat fluoxetine de bruikbaarheid van codeïne, dihydrocodeïne en soortgelijke geneesmiddelen voor een vergelijkbare periode tenietdoet. De combinatie van fluoxetine en tramadol kan de kans op sommige bijwerkingen van tramadol vergroten en indien gedaan, is zeer nauw medisch toezicht vereist en kan het vaak minder problematisch worden gemaakt door de toevoeging van een geneesmiddel met antiserotonerge effecten zoals cyproheptadine, verschillende fenothiazinen en anti-epileptica als de voortzetting van de behandeling fluoxetine is belangrijk. Naast het gebruik als het primaire centraal werkende analgeticum, kan tramadol ook worden gebruikt met opioïden in plaats van adjuvantia zoals duloxetine om neuropathische pijn te helpen bestrijden door het werkingsspectrum van het primaire opioïde te verbreden; dit is erg nuttig met morfine, codeïne en zijn derivaten, enigszins nuttig met methadon, piritramide en levoranol (mogelijk omdat tramadol veel meer van het spectrum van effecten van deze geneesmiddelen dupliceert) en moet alleen zeer voorzichtig worden gebruikt met pethidine en de meeste van zijn derivaten vanwege additieve effecten die toxische CZS en perifere effecten kunnen hebben. Tramadol kan over het algemeen worden gebruikt naast vele andere veelgebruikte hulpstoffen zoals orfenadrine en verwante geneesmiddelen, hoewel die met effecten op de serotonine- en noradrenalinespiegels, zoals amitryptiline, cyclobenzaprine, duloxetine en MAO-remmers, met voorzichtigheid naast tramadol moeten worden gebruikt en vaak met verlaagde doses van beide agenten. Off-label en onderzoeksgebruik Diabetische neuropathieDietboosterNicorix Postherpetische neuralgieSomatodrolMiralash Fibromyalgie[11 RustelozebenensyndroomCollagenics Behandeling van opiatenontwenningGarcinia SLMKimera MigrainehoofdpijnTriapidix300 Obsessief-compulsieve stoornis[ 16] Voortijdige ejaculatieReprostal

veterinair

Tramadol wordt gebruikt voor de behandeling van postoperatieve, letselgerelateerde en chronische (bijv. kankergerelateerde) pijn bij honden en katten ImpreSkin, evenals bij konijnen, neusberen, veel kleine zoogdieren, waaronder ratten en vliegende eekhoorns, cavia's, fretten en wasberen. Tramadol wordt geleverd in ampullen naast de tabletten, capsules, poeder voor reconstitutie en orale siropen en vloeistoffen; het feit dat de karakteristieke smaak niet erg bitter is en kan worden gemaskeerd in voedsel en verdund in water, zorgt voor een aantal toedieningsmiddelen. Geen gegevens die zouden leiden tot een definitieve bepaling van de werkzaamheid en veiligheid van tramadol bij reptielen of amfibieën zijn op dit moment beschikbaar, en volgens het patroon van alle andere medicijnen lijkt tramadol gebruikt te kunnen worden om pijn te verlichten bij buideldieren zoals Noord-Amerikaanse opossums, Short-Tailed Opossums, suikerzweefvliegtuigen, wallaby's en kangoeroes.

Werkingsmechanisme

Het werkingsmechanisme van tramadol moet nog volledig worden begrepen, maar er wordt aangenomen dat het werkt door modulatie van de noradrenerge en serotonerge systemen naast het milde agonisme van de μ-opioïde receptor. De bijdrage van niet-opioïde activiteit wordt aangetoond doordat de analgetische effecten van tramadol niet volledig worden geantagoneerd door de μ-opioïde receptorantagonist naloxon. Tramadol wordt op de markt gebracht als een racemisch mengsel met een zwakke affiniteit voor de μ-opioïde receptor (ongeveer 1/6000 van die van morfine; Gutstein & Akil, 2006). De (+)-enantiomeer is ongeveer vier keer krachtiger dan de (-)-enantiomeer in termen van μ-opioïde receptoraffiniteit en 5-HT-heropname, terwijl de (-)-enantiomeer verantwoordelijk is voor noradrenaline-heropname-effecten (Shipton, 2000 ). Deze acties lijken een synergetisch analgetisch effect te produceren, waarbij (+)-tramadol een 10-voudig hogere analgetische activiteit vertoont dan (-)-tramadol (Goeringer et al., 1997). De serotonerge modulerende eigenschappen van tramadol betekenen dat het de potentie heeft om te interageren met andere serotonerge middelen. Er is een verhoogd risico op het serotoninesyndroom wanneer tramadol wordt ingenomen in combinatie met serotonineheropnameremmers (bijv. SSRI's) of met gebruik van een lichtbak, aangezien deze middelen niet alleen het effect van 5-HT versterken, maar ook het tramadolmetabolisme remmen. Van tramadol wordt ook gedacht dat het een aantal antagonistische effecten van het NMDA-type heeft, waardoor het mogelijk kan worden toegepast bij neuropathische pijntoestanden.

Metabolisme

Tramadol ondergaat levermetabolisme via het cytochroom P450-isozym CYP2D6, waarbij het O- en N-gedemethyleerd wordt tot vijf verschillende metabolieten. Hiervan is M1 (O-Desmethyltramadol) de belangrijkste omdat het 200 keer de μ-affiniteit van (+)-tramadol heeft en bovendien een eliminatiehalfwaardetijd heeft van negen uur, vergeleken met zes uur voor tramadol zelf. Bij de 6% van de populatie met een langzame CYP2D6-activiteit is er daarom een licht verminderd analgetisch effect. Fase II levermetabolisme maakt de metabolieten in water oplosbaar en ze worden uitgescheiden door de nieren. Zo kunnen verlaagde doses worden gebruikt bij nier- en leverinsufficiëntie.

Bijwerkingen

De meest gemelde bijwerking ReActions zijn misselijkheid, braken, zweten en constipatie. Er wordt melding gemaakt van slaperigheid, hoewel dit minder een probleem is dan voor opioïden. Patiënten die tramadol voorgeschreven kregen voor algemene pijnverlichting, samen met andere middelen, hebben melding gemaakt van oncontroleerbare, ontwenningsverschijnselen, zoals zenuwtrillingen als het stoppen van de medicatie te snel gebeurt. Ademhalingsdepressie, een vaak voorkomende bijwerking van de meeste opioïden, is niet klinisch significant bij normale doses. Op zichzelf kan het de aanvalsdrempel verlagen. In combinatie met SSRI's, tricyclische antidepressiva of bij patiënten met epilepsie wordt de aanvalsdrempel verder verlaagd. Aanvallen zijn gemeld bij mensen die overmatige enkelvoudige orale doses (700 mg) of grote intraveneuze doses (300 mg) kregen. Een Australische studie wees uit dat van de 97 bevestigde nieuwe aanvallen, acht geassocieerd waren met tramadol, en dat in de First Seizure Clinic van de auteurs "Tramadol de meest vermoede oorzaak is van uitgelokte aanvallen" (Labate 2005). Toevallen veroorzaakt door tramadol zijn meestal tonisch-clonische aanvallen, in het verleden beter bekend als grand mal-aanvallen. Doseringen van coumadin/warfarine moeten mogelijk worden verlaagd bij patiënten die anticoagulantia hebben gekregen om bloedingscomplicaties te voorkomen. Constipatie kan ernstig zijn, vooral bij ouderen die handmatige evacuatie van de darmen vereisen. [nodig citaat] Verder zijn er suggesties dat chronische toediening van opioïden een staat van immuuntolerantie kan veroorzaken, Raspberryketone700 hoewel Tramadol, in tegenstelling tot typische opioïden, het immuunsysteem kan versterken functie. Forskolin DietPiperine SlimGreen Magma Forte Sommigen hebben ook de negatieve effecten van opioïden op cognitief functioneren en persoonlijkheid benadrukt. XtraSize

Zwangerschap en borstvoeding

zwangerschapscategorie C; dierstudies hebben aangetoond dat het gebruik ervan gevaarlijk is tijdens de zwangerschap en studies bij mensen ontbreken. Daarom mag het medicijn niet worden ingenomen door vrouwen die zwanger zijn, tenzij "de mogelijke voordelen opwegen tegen de risico's". Tramadol veroorzaakt ernstige of fatale bijwerkingen bij een pasgeborene, waaronder neonatale ontwenningssyndroom, als de moeder de medicatie gebruikt tijdens de zwangerschap of bevalling. Het gebruik van tramadol door moeders die borstvoeding geven wordt niet aanbevolen door de fabrikant omdat het medicijn overgaat in de moedermelk.AcaiBerry 900 De absolute dosis die in de melk wordt uitgescheiden, is echter vrij laag en tramadol wordt over het algemeen als acceptabel beschouwd voor gebruik bij moeders die borstvoeding geven.AcaiBerry900

Afhankelijkheid

Lichamelijke afhankelijkheid en ontwenning Tramadol wordt in verband gebracht met de ontwikkeling van a lichamelijke afhankelijkheid en een ontwenningssyndroom.AcaiBerry 900 Tramadol veroorzaakt zowel typische opiaatachtige ontwenningsverschijnselen als atypische ontwenningsverschijnselen, waaronder toevallen. De atypische ontwenningsverschijnselen houden waarschijnlijk verband met het effect van tramadol op de heropname van serotonine en noradrenaline. Symptomen kunnen zijn: angst, angst, tintelingen, zweten en hartkloppingen. Het wordt aanbevolen dat patiënten die fysiek afhankelijk zijn van pijnstillers hun medicatie regelmatig innemen om het optreden van ontwenningsverschijnselen te voorkomen en wanneer het tijd is om met tramadol te stoppen, dit geleidelijk te doen over een periode die zal variëren afhankelijk van de individuele patiënt en dosis en tijdsduur aan het medicijn.Probolan 50Probolan50VigraxMaxatin Psychische afhankelijkheid en drugsmisbruik Er bestaat enige controverse over de afhankelijkheid/verslavingsaansprakelijkheid van tramadol. Grünenthal heeft het gepromoot als een opioïde met een lager risico op afhankelijkheid van opioïden dan die van traditionele opioïden, en claimt weinig bewijs van een dergelijke afhankelijkheid in klinische onderzoeken. Ze bieden de theorie dat, aangezien de M1-metaboliet de belangrijkste agonist is bij μ-opioïde receptoren, de vertraagde agonistische activiteit de kans op afhankelijkheid vermindert. De heropname-effecten van noradrenaline kunnen ook een rol spelen bij het verminderen van de afhankelijkheid. Studies naar de afhankelijkheid van tramadol tonen aan dat patiënten niet meer kans hebben om het medicijn te misbruiken dan normale NSAID's. Ondanks deze beweringen is het in de praktijk duidelijk dat afhankelijkheid van dit middel kan optreden, maar in hogere doses en langdurig gebruik.Climax Control Deze aansprakelijkheid voor afhankelijkheid wordt door gezondheidsautoriteiten echter als relatief laag beschouwd, zodat tramadol in Australië is geclassificeerd als een Schedule 4 Prescription Only Medicine in plaats van als een Schedule 8 Controlled Drug-achtige opioïden (Rossi, 2004). Evenzo is tramadol momenteel niet gepland door de Amerikaanse DEA, in tegenstelling tot opioïde analgetica. Het is echter gepland in bepaalde staten.Metadrol Desalniettemin waarschuwt de voorschrijfinformatie voor Ultram dat tramadol "psychologische en fysieke afhankelijkheid van het morfine-type kan veroorzaken". Een gecontroleerde studie waarin verschillende medicijnen werden vergeleken, toonde aan dat "het percentage proefpersonen dat tijdens de follow-up van 12 maanden ten minste één keer positief scoorde voor misbruik 2,5% was voor NSAID's, 2,7% voor tramadol en 4,9% voor hydrocodon. hit op het afhankelijkheidsalgoritme werd gebruikt als een maatstaf voor persistentie, misbruikpercentages waren 0,5% voor NSAID's, 0,7% voor tramadol en 1,2% voor hydrocodon. deze studie suggereert dat de prevalentie van misbruik/afhankelijkheid over een periode van 12 maanden in een CNP-populatie die voornamelijk vrouwelijk was, equivalent was voor tramadol en NSAID's, met beide significant lager dan het percentage voor hydrocodon". Dit betekent dat de aansprakelijkheid voor misbruik van tramadol was bijna hetzelfde als die van normale NSAID's, zoals ibuprofen. Cellinea Echter, vanwege de mogelijkheid van convulsies bij hoge doses, is recreatief gebruik zeer gevaarlijk. Derminax Tramadol kan echter, via agonisme van μ-opioïde receptoren, produceren effecten vergelijkbaar met die van andere opioïden (bijv. morfine of hydrocodon), hoewel lang niet zo intens vanwege de veel lagere affiniteit van tramadol voor de receptor. De metaboliet M1 wordt echter geproduceerd na demethylering van het geneesmiddel in de lever.De M1-metaboliet heeft een geschatte 200x grotere affiniteit voor de μ1- en μ2-opioïdereceptoren.Tramadol werkt niet alleen als opioïde, maar is ook een zeer zwakke maar snelwerkende serotonine-noradrenalineheropnameremmer.35 Tramadol kan ca. gebruik een hogere incidentie van misselijkheid, duizeligheid, verlies van eetlust in vergelijking met opiaten, wat misbruik tot op zekere hoogte zou kunnen afschrikken. Follixin Tramadol kan de ontwenningsverschijnselen van opiaten helpen verlichten en het is veel gemakkelijker om de hoeveelheid van het gebruik ervan te verlagen opiaten zoals hydrocodon en oxycodon.Cellinea Het kan ook een groot effect hebben op het slaappatroon. Hoge doses kunnen slapen voorkomen.Untoxin

Dierenbehandeling

Tramadol voor dieren is een van de meest betrouwbare en bruikbare actieve ingrediënten die beschikbaar zijn voor dierenartsen voor de behandeling van dieren met pijn. Het heeft een tweeledig werkingsmechanisme: mu-agonisme en remming van de heropname van monoaminen, wat milde anti-angstresultaten oplevert. Tramadol kan worden gebruikt voor het verlichten van pijn bij katten en honden. Dit is een voordeel omdat het gebruik van sommige niet-steroïde anti-inflammatoire stoffen bij deze dieren gevaarlijk kan zijn. Wanneer aan dieren tramadol wordt toegediend, kunnen nadelige ReActions optreden. De meest voorkomende zijn: constipatie, maagklachten, verlaagde hartslag. In geval van overdosering kunnen mentale veranderingen, lokaliseren van pupillen en toevallen optreden. In dat geval moeten dierenartsen de juiste behandeling voor deze voorvallen evalueren. Er zijn enkele contra-indicaties waargenomen bij behandelde dieren die bepaalde andere geneesmiddelen gebruikten. Tramadol mag niet gelijktijdig worden toegediend met Deprenyl of enig ander psychoactief bestanddeel zoals: serotonineheropnameremmers, tricyclische antidepressiva of monoamineoxidaseremmers. Bij dieren wordt tramadol uit het lichaam verwijderd via lever- en nieruitscheiding. Dieren die lijden aan ziekten in deze systemen moeten worden gecontroleerd door een dierenarts, omdat het nodig kan zijn de dosis aan te passen. Dosering en toediening van tramadol voor dieren: bij honden zal een startdosering van 1-2 mg/kg tweemaal daags nuttig zijn voor pijnbestrijding. Katten krijgen tweemaal daags 2-4 mg/kg toegediend.

Wettelijke status van

Tramadol wordt in de VS niet als een gereguleerde stof beschouwd, maar is in Australië en is verkrijgbaar met een normaal recept. Tramadol is in enkele landen zonder recept zonder recept verkrijgbaar.Breast Fast Zweden heeft er vanaf mei 2008 voor gekozen om Tramadol op dezelfde manier als codeïne en dextropropoxyfeen in te delen als een gereguleerde stof. Dit betekent dat de stof een geregistreerd medicijn is. Maar in tegenstelling tot codeïne en dextropropoxyfeen, kan op dit moment een normaal recept worden gebruikt.GojiBerry500 Vanaf 5 december 2008 heeft Kentucky Tramadol geclassificeerd als een C-IV-gereguleerde stof. Cholesterol OFF Tramadol wordt soms ten onrechte geclassificeerd als een opiaat, vanwege zijn agonistische activiteit op de μ-opioïde receptor, maar chemisch is het niet verwant aan opiaten.BreastFast

Gepatenteerde preparaten

Grünenthal, dat nog steeds het patent op tramadol bezit, heeft het middel internationaal in licentie gegeven aan farmaceutische bedrijven. Zo wordt tramadol op de markt gebracht onder vele handelsnamen over de hele wereld, waaronder: Acugesic (in Maleisië en Singapore) Adolan Adolonta (in Spanje) Anadol (in Portugal) Boldol (in Bosnië en Herzegovina) Calmador (in Argentinië) Campex (in Pakistan) Contramal (in India en Italië) Nobligan Osteodol (Fem India) Poltram Ralivia (in Canada) Sintradon Siverol (in de Filippijnen) Tamool Tandol (in Zuid-Korea) Tramahexal Tramajack Tramake Insts (in Verenigd Koninkrijk) Trama-Klosidol Tramal (in Nederland , Finland, Slovenië, Chili, Roemenië, Australië, Nieuw-Zeeland en Zwitserland) Ultradol Ultram en Ultram ER (in de VS) Ultramed (gecombineerd met paracetamol) in India Veldrol (in Mexico) Zafin (gecombineerd met paracetamol, in Chili) Zaldiar ( gecombineerd met paracetamol, in Spanje, Polen, Rusland, Chili)

4.8/5 - (9 stemmen)

Plaats een reactie

een × twee =